Slovénie – Slovenia

29 mars 2024

PROGRAMMATION

Boho headwear : Headwear Workshop (transform your old hats into new fashion accessory)

Headwear Workshop / the day of creativity where each one is invited to create their own recycle headpiece. We will be transforming old hats/felt material into new headwear fashion accessories. The first it will be present live demonstration of the hat craftsmanship with milliner Špela Strašek, and then the participants will be invited to craft their own custom headpiece. The main goal of this event is to encourage people to bring their old hats and give them another purpose of using˛& encourage them to try millinery skills.

www.bohoheadwear.com

WCCE Supported EACD Events 2024 

PROGRAMMATION

Boho Headwear : Headwear Workshop (transformez vos vieux chapeaux en nouveaux accessoires de mode)

Headwear Workshop / la journée de la créativité où chacun est invité à créer sa propre coiffe recyclée. Nous transformerons de vieux chapeaux/feutres en nouveaux accessoires de mode. Dans un premier temps, une démonstration en direct de l’artisanat du chapeau sera présentée par la modiste Špela Strašek, puis les participants seront invités à créer leur propre couvre-chef personnalisé. L’objectif principal de cet événement est d’encourager les gens à apporter leurs vieux chapeaux et à leur donner une nouvelle utilité˛& les encourager à s’essayer à la chapellerie.

www.bohoheadwear.com

Découvrez ici, les événements soutenus par le World Crafts Council Europe.

PROGRAMIRANJE

Boho headwear : Delavnica pokrival (spremenite svoje stare klobuke v nove modne dodatke)

Delavnica naglavnih oblačil / dan ustvarjalnosti, na katerem je vsak vabljen, da ustvari svoj naglavni okrasek iz reciklaže. Stari klobuki/plešast material bomo preoblikovali v nove modne dodatke za pokrivala. Najprej bo predstavljen prikaz izdelave klobukov v živo z mlinarko Špelo Strašek, nato pa bodo udeleženci povabljeni, da izdelajo svoj naglavni pokrov po meri. Glavni cilj tega dogodka je spodbuditi ljudi, da prinesejo svoje stare klobuke in jim dajo drug namen uporabe˛& jih spodbuditi, da se preizkusijo v mlinarskih veščinah.

www.bohoheadwear.com

Dogodki EACD s podporo WCCE 2024

Europe