Hongrie – Hungary

29 mars 2024

PROGRAMMATION

Association of Hungarian Folk Artists / Népművészeti Egyesületek Szövetsége : Tradition for the future

Craft children’s workshops will provide a fun way to learn about motifs and patterns of the different regions and handicrafts. The children will be able to try games based on folk traditions, suitable for both individual development and craft activities, as well as create small objects using traditional craft techniques.

https://nesz.hu

Keresztury Dezső Municipial Cultural Center, Gébárti Regional Folk Crafts House : The house is alive, the days of the Gébárti open workshop galleries

During the two days, you can learn about landscape embroidery, furniture painting, candle dipping, beading and related exhibitions, as well as take part in a folk dance show and a dance hall. 

www.kereszturyvmk.hu/kh

Rendeki Kézműves Porta : Circle Around – Corn husk weawing art days

During an open day, I would like to showcase the nearly extinct art of corn husk weaving to visitors. I will demonstrate how corn chair seats from corn husks, corn husk bags, and corn husk slippers are made. For children, I will teach the creation of various corn husk toys, such as corn husk dolls. Additionally, I will organize a corn husk jewelry-making workshop for adults. Throughout the day, I will offer visitors various traditional dishes made from corn. In the attic gallery of my workshop, visitors can explore an exhibition featuring items made from corn husks and sculptures depicting stories. Our courtyard will also provide an opportunity for visitors to try out various traditional folk games.

https://www.facebook.com/reka.bardon

WCCE Supported EACD Events 2024

PROGRAMMATION

Association des artistes folkloriques hongrois / Népművészeti Egyesületek Szövetsége : La tradition pour l’avenir

Des ateliers d’artisanat pour enfants permettront de découvrir de manière ludique les motifs et les dessins des différentes régions et de l’artisanat. Les enfants pourront s’essayer à des jeux basés sur les traditions populaires, adaptés à la fois au développement individuel et aux activités artisanales, et créer de petits objets à l’aide de techniques artisanales traditionnelles.

https://nesz.hu

Centre culturel municipal de Keresztury Dezső, Maison régionale de l’artisanat populaire de Gébárti : La maison est vivante, les journées des galeries-ateliers ouvertes de Gébárti

Pendant deux jours, vous pourrez découvrir la broderie paysagère, la peinture de meubles, le trempage de bougies, le perlage et d’autres expositions connexes, ainsi que participer à un spectacle de danse folklorique et à une salle de danse.

www.kereszturyvmk.hu/kh

Rendeki Kézműves Porta : Circle Around – Journées d’art sur le tissage de la feuille de maïs

Lors d’une journée portes ouvertes, j’aimerais présenter aux visiteurs l’art presque disparu du tissage à partir de feuilles de maïs. Je montrerai comment sont fabriqués les sièges de chaises en feuilles de maïs, les sacs en feuilles de maïs et les pantoufles en feuilles de maïs. Pour les enfants, j’enseignerai la création de divers jouets en feuilles de maïs, tels que les poupées en feuilles de maïs. En outre, j’organiserai un atelier de fabrication de bijoux en feuilles de maïs pour les adultes. Tout au long de la journée, je proposerai aux visiteurs divers plats traditionnels à base de maïs. Dans la galerie du grenier de mon atelier, les visiteurs pourront découvrir une exposition d’objets fabriqués à partir de feuilles de maïs et de sculptures représentant des histoires. Notre cour sera également l’occasion pour les visiteurs de s’essayer à divers jeux folkloriques.

https://www.facebook.com/reka.bardon

Découvrez ici, les événements soutenus par le World Crafts Council Europe.

PROGRAMOZÁS

Magyar Népművészek Szövetsége / Népművészeti Egyesületek Szövetsége : Hagyomány a jövőért

A kézműves gyermekműhelyekben játékos módon ismerkedhetnek meg a különböző tájegységek és kézműves mesterségek motívumaival és mintáival. A gyerekek kipróbálhatják a népi hagyományokon alapuló, egyéni fejlesztésre és kézműves foglalkozásokra egyaránt alkalmas játékokat, valamint hagyományos kézműves technikákkal kis tárgyakat készíthetnek.

https://nesz.hu

Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ, Gébárti Regionális Népi Kézműves Ház : Éled a ház, a Gébárti Nyitott Műhely Galériák Napjai

A két nap alatt tájhímzéssel, bútorfestéssel, gyertyamártással, gyöngyfűzéssel és kapcsolódó kiállításokkal ismerkedhetnek meg, valamint néptáncbemutatón és táncházban vehetnek részt.

www.kereszturyvmk.hu/kh

Rendeki Kézműves Porta : Körös-körül – Kukoricacsuhé fonó művészeti napok

Nyílt nap keretében szeretném bemutatni a kukoricacsuhé-szövés szinte kihalófélben lévő művészetét a látogatóknak. Bemutatom, hogyan készülnek a kukoricacsuhéból kukoricaszék ülőkék, kukoricacsuhé táskák és kukoricacsuhé papucsok. A gyerekeknek megtanítom a különböző kukoricacsuhé játékok, például kukoricacsuhé babák készítését. Emellett felnőtteknek kukoricacsuhé ékszerkészítő műhelyt szervezek. A nap folyamán a látogatóknak különböző hagyományos kukoricából készült ételeket fogok kínálni. A műhelyem padlásgalériájában a látogatók egy kukoricacsuhéból készült tárgyakat és történeteket ábrázoló szobrokat bemutató kiállítást tekinthetnek meg. Udvarunkon a látogatóknak lehetőségük lesz különböző hagyományos népi játékok kipróbálására is.

https://www.facebook.com/reka.bardon

WCCE által támogatott EACD események 2024

Europe